Historie van De Keerkring

door: Berd Westerveld (2023)

In voorjaar 2006 werd in de kerk de werkgroep Phiks  (Project Her-Inrichting Keurhorster Kerk) opgericht. Eén deel daarvan was de werkgroep was “Phiks-geld”, die moest zorgen voor de geldwerving. Brainstormen aan de keukentafel leverde het idee op om iets te doen waar alle winkels in Varsseveld bij betrokken konden zijn: in elke winkel een verkooptafel met dingen voor verzamelaars, één onderwerp per winkel. Bijv. lepeltjes, glazen, sleutelhangers, kaartspellen, atlassen, speldjes. Daarbij een lijst met adressen waar elk ander onderwerp te vinden is. Het voordeel voor de winkeliers was dat mensen zo eens een winkel binnen zouden lopen waar ze anders nooit kwamen.

Leden van de kerk zouden van alles inleveren en de werkgroep zou zorgen dat de voorraad in de winkels telkens werd aangevuld en de opbrengst zou worden opgehaald.

Dit plan werd niet uitgevoerd, mede omdat het “Guuseum” in de Spoorstraat leeg kwam. De eigenaar was bereid het pand gratis aan de kerk te verhuren zolang er geen andere bestemming voor zou zijn. Onder de naam: “Guus Rommel- en verzamelhuus” ging de winkel open. Veel vrijwilligers hielpen met het ophalen van spullen die beschikbaar werden gesteld en het inrichten van  de winkel. Vrijwilligers hielden de winkel draaiend van 4 juli tot 8 september 2006. Daarna moest de winkel leeg worden opgeleverd en de goederen werden naar de Keurhorsterkerk gebracht.

Daar was op 9 september 2006 een actiedag onder het motto: “Vierkant 8-er de Keurhorst”. De kerk was in verband met de komende renovatie leeg en daardoor zeer geschikt voor de actie. De actie in en om de kerk werd een groot succes.

Na afloop werden de spullen die niet verkocht waren op een paar platte wagens geladen en in een schuur gezet met de bedoeling ze de volgende week naar de kringloop in Doetinchem te brengen. Maar (wat bijna niemand wist): er was een kans dat de firma Caspers haar winkelpand aan de kerk wilde verkopen. Dus we hoopten dat de spullen alsnog gebruikt konden worden

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Varsseveld kocht het pand, met geld van de nalatenschap van het gemeentelid Wisselink. Daaraan was de voorwaarde verbonden dat het moet worden gebruikt voor een sociaal-diaconaal doel.
De bewaarde spullen werden in het pand gebracht en onder de naam “Guus’ 2e Huus” draaide de winkel van  4 oktober 2006 t/m 30 maart 2007.

Intussen werd er hard gewerkt door vele vrijwilligers en op 2 april 2007 werd op een gemeente-avond de nieuwe winkel geopend en de naam onthuld in een rijm, waarin de volgende regels:

‘N kringe van warkers steet der ummeheer
En at ’t neudeg is komt die keer op keer
Doorumme kan der eigenlijk maor één ding:
De winkele heit vanaf now: De Keerkring.

Van de opbrengst is 2/3 voor het beheer van het pand en 1/3 deel wordt bestemd voor allerlei goede doelen. Die liggen deels in de omgeving van Varsseveld en ook wereldwijd voor projecten waar inwoners persoonlijke banden mee hebben. Het sociale aspect vinden we terug in de tafel waaromheen klanten en medewerkers gezellig een kopje thee of koffie drinken.

Dit lepeltje werd aangeboden op 2 april 2007 door de Protestantse Gemeente Varsseveld  op een gemeente-avond aan de vrijwilligers, bij de start van De Keerkring.

Het sleetse lepeltje komt uit de keuken van de heer Wisselink te Varsseveld, van wiens nalatenschap de kerk dit pand heeft gekocht  voor maatschappelijke en diaconale doelen