Vorig jaar hebben we het waterproject van Stichting Barmuja in Tegatha, Zuid-Ethopië gesteund. Dit waterproject is bijna afgerond.
Naar aanleiding daarvan kwam er bij Barmuja een hulpvraag van het dorp Doshke. Doshke heeft een bevolking van ongeveer 1800 mensen.
Hier is al iets opgestart door de plaatselijke overheid, maar de mensen moeten erg ver lopen om water te halen. Barmuja wil dit water dichter bij de mensen gaan brengen door het leggen van pijpleidingen. Er zullen 2 tappunten komen, 1 op een centrale plek in het dorp en 1 bij een school. Het hele dorp zal hier profijt van hebben.
Schoon water is erg belangrijk, dat hebben we in de Achterhoek net zelf ook gemerkt!
Wij zijn blij dat we de financiële mogelijkheden hebben om Barmuja nu ook weer te kunnen sponsoren met een bedrag van € 1.000,00.
Op de foto Rietha Hengeveld, voorzitter van De Keerkring en Ineke Luimes, voorzitter van Stichting Barmuja.