Het Varssevelds Mannenkoor werd op de repetitieavond van 6 maart verrast met een cheque van de Stichting DAK/De Keerkring in verband met het 150 jarig bestaan van het koor.

Het Mannenkoor had eind december aan de Stichting DAK het verzoek gedaan om een financiële ondersteuning voor de jubileumactiviteiten van dit jaar. Gehoopt werd op een bijdrage, maar dat dit een cheque met een waarde van € 1.000,00 zou worden, overtrof alle verwachtingen.
De drie medewerkers van de Keerkring die de cheque aan de Mannenkoor-voorzitter overhandigden werden onder dankzegging door het koor op een passende manier toegezongen. Dat “scoorde behoorlijk” volgens de dames. Het was nog niet eerder voorgekomen dat een overhandiging op deze feestelijke manier verliep.
De Stichting DAK/de Keerkring kent inmiddels een jarenlange traditie om een deel van de opbrengst van de kringloopwinkel beschikbaar te stellen aan organisaties of projecten met een diaconaal-maatschappelijk doel.

Foto: VMK. V.l.n.r. : Ineke Lensink, Rietha Hengeveld (vz DAK-Keerkring), Adrie Bout (vz VMK) en Annie Hoftijzer